Schimbă orașul cu o idee! - Obiective, regulament, domenii de aplicare, calendar, criterii de selecţie

Obiectivele campaniei “Schimbă orașul cu o idee!”:

 • Ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în orașele din județul Dâmbovița;
 • Aprofundarea problemelor cheie ale populaţiei pentru identificarea priorităţilor şi soluţiilor de interventie;
 • Creşterea nivelului de dialog dintre cetăţeni şi administraţia publică;
 • Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetăţenilor în programele de dezvoltare ale orașelor județului Dâmbovița;
 • Participarea cetăţenilor la procesul de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate;
 • Transparenţa activităţii administraţiei publice locale.

Regulament:

 • Pot participa la această campanie persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în județul Dâmbovița şi care au împlinit vârsta de 16 ani.
 • Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secţiunea de pe site–ul aldedambovita.ro, dedicată campaniei.
 • Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, toţi cetatenii interesaţi trebuie să acceseze adresa https://www.aldedambovita.ro/proiecte/schimba-orasul-cu-o-idee.
 • Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru prin intermediul secţiunii.
 • ALDE Dâmbovița va afişa pe site depunerea proiectelor initiate de cetăţeni la secţiunea dedicată campaniei.
 • Comisia de evaluare va analiza impactul, viabilitatea proiectelor, va analiza din punct de vedere tehnic şi juridic proiectele propuse si va transmite spre afisare pe site-ul aldedambovita.ro, la secţiunea dedicată campaniei lista de proiecte declarate eligibile, pentru a fi supuse votului cetăţenilor.
 • Cetăţenii vor vota aceste proiectele online pe site -ul https://www.aldedambovita.ro/proiecte/schimba-orasul-cu-o-idee si pe pagina de facebook Alde Dambovita.
 • În urma ierarhiei votului, proiecte eligibile vor fi asumate şi propuse  consiliilor locale pentru implementare de către inițiatori cu ajutorul ALDE Dâmbovița în anul 2019.  

Domenii de aplicare:

Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-unul din urmatoarele domenii:

 • Infrastructură;
 • Mobilitate, accesibilitate;
 • Infrastructură culturală;
 • Infrastructura socială;
 • Educație;
 • Smart City;
 • Sănătate.

Calendarul estimativ al campaniei:

 • 24.09.2018  lansare campanie de depunere online a propunerilor de proiecte “Schimbă orașul cu o idee!” la adresa https://www.aldedambovita.ro/proiecte/schimba-orasul-cu-o-idee
 • 25.09.2018 Începe perioada de depunere online a propunerilor de proiecte în cadrul campaniei “Schimbă orașul cu o idee!”
 • 15.10.2018 Se incheie perioada de depunere online a propunerilor de proiecte în cadrul campaniei “Schimbă orașul cu o idee!”.
 • 16.10.2018 Comisia de evaluare a proiectelor inițiate ce cetățeni, desemnată de BPT Dâmbovița în cadrul Campaniei “Schimbă orașul cu o idee!”, începe analiza tehnică și legislativă a ideilor de proiecte depuse de dambovițeni. Comisia de evaluare va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor şi va asigura introducerea modificărilor necesare în propunerile de proiect.
 • 18.10.2018 Comisia de evaluare a proiectelor inițiate ce cetățeni în cadrul Campaniei “Schimbă orașul cu o idee!” definitivează analiza tehnică și legislativă a celor ideilor de proiecte depuse de cetățeni, urmând ca in data de 19.10.2018 proiectele eligibile să fie publicate pentru a fi supuse votului.
 • 19.10.2018 Cetăţenii care au cel puţin 16 ani împliniţi și domiciliul sau reşedinţa în județul Dâmbovița sunt invitaţi sa voteze propunerile eligibile de proiect afişate cu nota comisiei și evidențiate ca fiind eligibile până în data de 29.10.2018. Fiecare cetățean poate să voteze pentru 1 proiect din fiecare domeniu!
 • 30.10.2018 Campania “Schimbă orașul cu o idee!” a ajuns la final. În urma încheierii etapei de vot, sunt centralizate rezultatele si publicate la adresa: www.aldedambovita.ro .

În urma ierarhiei votului cetățenilor, acțiunile necesare implementării primelor 10 idei de proiecte de interes local inițiate vor fi transmise de către ALDE Dâmbovița împreună cu inițiatorul proiectului către Consiliile locale aferente fiecărei primării pentru a putea fi incluse în proiectul de buget ale acestora  pentru anul 2019.

Notă: Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate pe site –ul www.aldedambovita.ro  la secţiunea dedicată campaniei.

Criterii de selecţie:

 • Propunerile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice precum şi o estimare eficientă a costurilor.
 • Precizari juridice privind utilizarea sectiunii dedicate campaniei
 • Prin completarea datelor personale în vederea utilizării secţiunii dedicate campaniei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se înscriu şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta sa folosească datele cu caracter personal.
 • Secţiunea asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.
 • Secţiunea prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se înscriu cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.
 • ALDE Dâmbovița nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informațiilor furnizate de către utilizatori.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

 

Trimite-ne Acum Ideea Ta! ‌‌