Programul LIFE finanţează proiecte pentru susţinerea mediului şi biodiversităţii

Joi, 26 Aprilie 2018

În perioada 25-27 aprilie 2018, la Piteşti şi Târgovişte, se desfăşoară o sesiune de prezentare a Programului european „Life”, urmare lansării apelului de proiecte pentru anul 2018. Campania este organizată de Ministerul Mediului, prin Punctul de informare naţională, alături de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – reprezentată la eveniment de vicepreşedintele Ionel Petre.

Agenda întâlnirilor cuprinde prezentarea generală a Programului LIFE, noile prevederi legale şi expunerea unor proiecte de bună practică derulate în România. De asemenea, se au în vedere discuţii privind scrierea de proiecte, idei de proiecte şi crearea de parteneriate. Scopul participării reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Arii Protejate este acela de a informa şi de a depista idei de proiecte şi stabilire de parteneriate.

Programul LIFE are următoarele obiective generale:

  • să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice;
  • să contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin al biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000 și abordarea degradării ecosistemelor;
  • să îmbunătățească dezvoltarea, punerea în aplicare a politicilor și a legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din sectoarele public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare;
  • să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;
  • să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu.

Nota: Acest articol a fost publicat initial de incomod-media.ro