Politica referitoare la regulamentul general privind protecția datelor

1. INTRODUCERE

Prezenta Politica are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm și cum le prelucrăm.
Începând din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noul Regulament european privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”).
Protejarea vieții private a persoanelor fizice care ne încredințează datele lor personale este importantă pentru ALDE Dâmbovița, după cum acordăm aceeași atenție protejării vieții private a persoanelor fizice ale căror date ne-au fost puse la dispoziție din alte surse, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Politica pentru Protecția Datelor a ALDE Dâmbovița este în acord cu Regulamentul European privind GDPR și ia în considerare drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de către noi.

2. CINE SUNTEM?

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) este un partid politic reprezentat în Parlamentul României și la nivelul structurilor județene, înființat prin fuziunea dintre Partidului Liberal Reformator cu Partidul Conservator. Partidul își revendică o orientare politică de centru-dreapta, cu doctrină liberală, centrată pe apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și promovarea unei filosofii liberale în economie.
Președintele partidului este Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului.
Partidul a fost înființat în 19 iunie 2015 prin fuziunea Partidului Liberal Reformator cu Partidul Conservator.
Primele alegeri la care a participat ALDE au fost alegerile locale din 2016, clasându-se pe poziția a treia, după Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. În urma alegerilor parlamentare din același an, ALDE a reușit accederea în Legislativul român, obținând 29 de locuri (9 membri ai Senatului, 20 de membri ai Camerei Deputaților).

3. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

ALDE Dâmbovița respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate și într-un mod care asigură securitate adecvată și protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii.

De asemenea, este de la sine înțeles că am respectat întocmai și vom respecta în continuare secretul profesional și confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate ALDE Dâmbovița, conform dispozițiilor legale specifice activitatii noastre.

4. SE APLICĂ URMĂTOARELOR PERSOANE

 • membrii ALDE Dâmbovița;
 • colaboratori ALDE Dâmbovița;
 • orice persoană din cadrul sau care reprezinta organizatiile ALDE / ALDE Dâmbovița;
 • orice persoana fizica / membru ALDE Dâmbovița / simpatizant ALDE Dâmbovița,sau care solicita informatiisau care face sesizari;
 • orice persoana din cadrul sau care reprezinta organizatiile care solicita informatii de la ALDE Dâmbovița.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre persoanele mai sus amintite sau pe care o putem corela cu acestea.
Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când:

 • solicitati informatii;
 • deveniți membru/simpatizant;
 • completați un formular online;
 • semnați un contract;
 • ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

5. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM INCLUD

*pentru persoane fizice membru/simpatizant ALDE Dâmbovița sau care solicita informatiisau care fac sesizari:

 • Informații personale: nume, prenume, gen, semnatura, CNP, carte de identitate (serie și număr), data nașterii, adresa personală, număr de telefon personal și/sau profesional, adresa de e-mail, profesie, funcția pe care o ocupați și alte date din CV;
 • Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (ex: istoric educatie si training, calificari, certificari);
 • Date cu caracter personal privind familia (ex: numarul copiilor);
 • Date privind expunerea politică (ex: funcție publică deținută, funcție politică deținută);
 • Fotografii și înregistrări video;
 • Informații rezultate în urma monitorizărilor video în cazul în care vizitați sediul ALDE Dâmbovița;
 • Categorii de date speciale: naționalitate, stare civilă, convingeri religioase sau de natură similară.

*pentru angajatii/colaboratorii ALDE Dâmbovița:

 • Informații personale: nume, prenume, gen, semnatura, CNP, carte de identitate (serie și număr), data nașterii, adresa personală, număr de telefon personal și/sau profesional, adresa de e-mail, profesie, funcția pe care o ocupați și alte date din CV;
 • Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (ex: istoric educatie si training, calificari, certificari);
 • Date cu caracter personal privind familia (ex: numarul copiilor);
 • Date privind expunerea politică (ex: funcție publică deținută, funcție politică deținută);
 • Fotografii și înregistrări video;
 • Informații rezultate în urma monitorizărilor video în cazul în care vizitați sediul ALDE Dâmbovița;
 • Categorii de date speciale: naționalitate, stare civilă, convingeri religioase sau de natură similară;
 • Date aferente conturilor bancare pentru a putea efectua platile pentru munca depusa;

6. CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Aceste categorii de date sau o parte a acestora sunt colectate direct de la membri/simpatizanti și/sau de la persoanele vizate când:

 • transmiteți aceste date în mod voluntar către ALDE Dâmbovița, în orice formă;
 • se completează formulare sau documente ale ALDE Dâmbovița sau prin orice alte mijloc de comunicare electronică);
 • sunt solicitate informatii;
 • navigați sau interacționați pe site-ul ALDE Dâmbovița;
 • vă oferiți serviciile sau prestați servicii către ALDE Dâmbovița;
 • precum și în alte situații similare.

7. CE FACEM CU DATELE CU CARACTER PERSONAL

Scopul prelucrării reprezintă obiectivul avut în vedere de ALDE Dâmbovița prin prelucrarea datelor cu caracter personal. Nu folosim datele personale decât în scopuri legitime. Acestea includ:

 • furnizarea serviciilor sau informațiilor pe care le solicitați;
 • creșterea sprijinului politic;
 • trimiterea de confirmări, actualizări și alerte;
 • informări despre modificările importante ce țin de partid;
 • trimiterea de buletine de știri și oferirea în alt mod de informații sau servicii pe care le solicitați sau pe care le considerăm utile pentru dumneavoastră (ex: trimiterea de informații pentru a vă aduce la cunoștință date despre diferite campanii, candidați, probleme, evenimente, politici);
 • administrarea înregistrărilor de membri;
 • solicitarea de feedback și contactarea în alt mod;
 • raspunderea la e-mailuri, solicitări, întrebăril și comentarii;
 • monitorizarea și analiza activității filialelor;
 • orice alt scop pentru care au fost colectate informațiile;

8. ANONIMIZAREA ȘI AGREGAREA DATELOR

Datele cu caracter personal pot fi convertite în date statistice sau agregate care nu pot fi folosite pentru a identifica persoana vizată, și apoi folosite pentru a obține cercetări statistice și rapoarte.

9. CUI ȘI DE CE COMUNICĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Altor instituții în situații prevăzute expres în legislația / reglementările aplicabile.

 • în toate aceste situații, ne conformam cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului general privind protecția datelor ("GDPR") UE 2016/679, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere desemnata le poate emite în legătură cu acestea.

10. DREPTURILE PERSOANELOR LA CARE SE REFERĂ ACEASTĂ POLITICĂ ȘI CUM LE RESPECTĂM

Dreptul de acces:

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta ALDE Dâmbovița care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la rectificare:

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”:

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal,
 • prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

Dreptul de a vă retrage consimțământul:

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

Dreptul la restricționarea prelucrării:

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 • dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,
 • datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

Dreptul la portabilitatea datelor:

 • Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate.
 • Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de ALDE Dâmbovița.

Dreptul la opoziție:

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:

 • prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim

Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal:

Crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea ALDE Dâmbovița, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România
Telefon: +40318059211
Website: http://www.dataprotection.ro/

Dreptul de a vă adresa justiției

11. PE CINE TREBUIE SĂ CONTACTAȚI?

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare vă puteți adresa ALDE Dâmbovița prin:

 • e-mail la adresa: contact@aldedambovita.ro,
 • prin posta, Strada Poet Grigore Alexandrescu, Nr. 6, Târgoviște, Dâmbovița, România
 • depunând personal o notificare semnata olograf la sediul ALDE Dâmbovița.

12. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Aplicăm un set de politici și proceduri pentru a păstra siguranța datelor. Acestea sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate.
În plus, angajații si colaboratorii ALDE Dâmbovița au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal.

13. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Nu avem dreptul să păstrăm datele cu caracter personal decât pe perioada în care acestea sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial, cu respectarea reglementarilor aplicabile.